Asfalt Kaplama

asfalt kaplama

Asfalt betonu karışım oranları çok dikkatli şekilde hazırlanan iri agrega + ince agrega + filler ile asfalt çimentosunun sabit karıştırma tesislerinde sıcaklık ve nem kontrolü altında karıştırılmasıyla elde edilir. En gelişmiş kaplama tiplerinden olan asfalt kaplama ağır trafik altındaki yollarda, otoyollarda, hava alanı pistlerinde geniş bir alanda asfalt serim uygulaması yapılır.. Her türlü iklim koşullarında uygulanabilir. Yüksek dirence sahiptir, ancak maliyeti yüksektir. 

Asfalt Zemin Kaplamada Kullanılan Malzemeler

Agrega olarak kırılmış çakıl veya kırma taş, mineral, filler kullanılır. Kullanılan agreganın granülometrisi ve diğer fiziksel özellikleri KGM tarafından şartnamelerde verilmiştir. Agrega temiz ve sağlam malzemeden oluşmalı. Kabadan inceye doğru homojen dağılım göstermeli. Kumun içerisinde kil topakları ve bitkisel maddeler bulunmamalıdır. Bitümlü bağlayıcı olarak yapıştırma tabakasında RC–1 ve RC–2 sıvı petrol asfaltları veya RS–1 asfalt emisyonları kullanılır. Asfalt karışımında ise penetrasyon asfaltı uygulanır. Kullanılan bağlayıcı çok çabuk sertleşmemelidir. Böylece kaplama iyi bir şekilde sıkıştırılarak yoğun karışım elde edilir. Bağlayıcı tipi iklim koşullarına göre belirlenir. Sıcak iklimlerde düşük penetrasyonlu soğuk iklimlerde yüksek penetrasyonlu bağlayıcı kullanılır. Kullanılacak olan bitümlü bağlayıcı miktarı %3,5-%7 arasında değişir. Kaplama tabakası kalınlıkları hem binder hem aşınma tabakası için minimum 4 cm olmalıdır. Desenli renkli asfalt yapımı ve örnek uygulamaları hakkında bilgilendirme için linke tıklayıp diğer sayfamızda inceleyebilirsiniz.

asfalt fiyatları

Asfalt Fiyatları

Asfalt fiyatları, malzemenin tipine ( binder tabakası, tip 1, Tİp 2 vb. ) ve uygulama kalitesi ile asfalt serimi yapılacak mekanın metrajı, yakınlığı ve diğer özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Ayrıca dövize endeksli olduğu için asfalt fiyatları değişkendir. Emülsiyon gerekliliği, eski zeminin tadilatı veya sıkıştırılması, asfalt sınırlarını bordürleme gibi etkenler de fiyata ekstra etki etmektedir. Asfalt serimi yapılacak alanın keşif edilmesi doğru fiyat vermek ve olası anlaşmazlıkları önceden berteraf eder. Asfalt fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurarak fiyat talebinde bulunabilir ya da 0216 422 89 11 numaralı telefondan ZAP YAPI müşteri temsilcilerine bağlanarak sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Asfal Kaplama Nasıl Yapılır

Asfalt betonu kaplama sağlam temeller üzerine; sıcak bitümlü temel, çimento stabilizasyonu temel vb. sağlam temeller üzerine oturması gereklidir. Hazırlanmış temel tabakası üzerine bitümlü malzeme ile önce yapıştırma tabakası serilir. Asfalt betonu karışım formülüne göre (reçete) sabit karıştırma tesislerinde agrega ile bağlayıcı ayrı ayrı ısıtıldıktan sonra karıştırılır. Hazırlanan karışım kamyonlarla serileceği yere taşınır. Döküleceği yere geldiğinde plandaki ölçülerine uygun şekilde finişer denen özel araçla serilir. Duyargalı finişerler yol kenarındaki metal çubuklardan yararlanarak yolun sınırlarını algılar ve o genişlikte asfalt betonu sıkıştırılır. Serilme sıcaklığı minimum 125 ⁰C dir.

Bitümlü Karışımların Serilmesi Ve Sıkıştırılması

Yol Yüzeyinin Hazırlanması: Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce şu işlemler yapılmalıdır;

asfalt birim fiyat Süpürme

asfalt çeşitleri Astar tabakası

asfalt firmaları Yapıştırma tabakaları

Süpürme

Astarlama yapılmadan önce satıhdaki toz-toprak ya da gevşek malzemeler temizlenmelidir. Bu amaçla aracın arkasına takılabilen mekanik süpürgeler ile yol satıhında temizleme yapılır. Mekanik süpürge yardımıyla karayollarında, yolun ekseninden banketlere doğru, otoyollarda sol şeritten banketlere doğru yapılmalıdır.

Astar Tabakası

Asfalt kaplama yapılacak zemin üzerinde bir miktar sıvılaştırılmış asfalt püskürtülerek uygulanan astar tabakası, bitümlü sıcak kaplamaların ilk uygulamasıdır. Astar tabakası aşağıda açıklanan fonksiyonları sağlar. Asfalt serim temel tabakası ile kaplama tabakası arasındaki adezyonu sağlar. Kaplama öncesi temel tabakasının bakım ve onarım gereksinimini azaltır.

Astarlamada şu hususlara dikkat edilir;

asfalt fiyatları Astarlamada kullanılacak olan sıvı asfaltın temel tabakasına yeterli miktarda nüfuz etmesi için, orta hızda kür olması gerekir.

asfalt kaplama birim fiyat Astarlanan satıhların tamamı mümkün olduğunca eşit kalınlıkta asfalt filmiyle kaplanmalıdır. Bu amaçla birim alana püskürtülecek sıvı asfalt miktarı şartnameler ile belirlenmiştir

asfalt kaplama çeşitleri Astarlama yapıldıktan ve sıvı asfaltın kür ve penetre edilmesi için belirli bir süre beklendikten sonra, bitümlü kaplamanın uygulamasına geçilir. Bu süre ortam sıcaklığında sıvı asfaltın vizkozluğuna bağlı olmak ile birlikte 24 saatten az olmamalıdır.

asfalt kaplama firmaları Astarlama sırasında yol sıcaklığı ve rutubete dikkat edilmelidir. Astarlama sırasında hava sıcaklığı 5 dereceden az olmamalıdır. Temel tabakasının 3 cm lik kısmı % 2 rutubetten az olmalıdır.

asfalt kaplama fiyat Astarlamada kullanılacak olan sıvı asfaltın sıcaklığı ortama bağlı olarak 40-60 ⁰C arasında olmalıdır.

Yapıştırma Tabakası

Gerek asfalt tabakaları gerekse astar tabakası üzerine yapışmasını sağlamak amacıyla yapılan sıvı asfaltın püskürtme yolu ile yapılmasıdır. Yapıştırma tabakasında şunlara dikkat edilir; Mekanik süpürgeler ile iyice temizlenmelidir. Yapıştırıcı malzeme distirübütörlerde satha düzgün ve uniform bir biçimde 0,150-0,500 lt/m olacak şekilde püskürtülmelidir. Yapıştırıcının çabuk kür olması ve asfalt tabakası uygulanmasına geçilebilmesi için çabuk kür olan tiplerden RC-70 ya da RC-250 sıvı asfalt olmalı ve sıcaklığı 60-80 ⁰C civarında bulunmalıdır.

asfalt kaplama fiyatları İşyeri formülüne göre karıştırma: İşyeri karışım formülüne uyan mineral agrega ve bitümlü malzeme plentte karıştırılacaktır. Mineral agrega, bitümlü malzeme karışımı homojen olacaktır, hiçbir karışmamış malzeme bulunmayacaktır. Plentte karışıma girecek mineral agrega 145-165 ⁰C arasında, bitümlü malzeme 145-165 ⁰C arasında ısıtılacaktır. Isıtma ve karıştırma süresince mineral agreganın ve bitümlü malzemenin öz yapısını da hiçbir değişiklik olmayacaktır.

asfalt kaplama nasıl yapılır Karışımın İşyerine Nakli: Asfalt betonu karışımın naklinde kullanılan araçlar temiz, muhafazalı damper şasesi düz ve madeni olacaktır. Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi bir fiziksel ve kimyasal etkisinde olmayacaktır.

asfalt kaplama teknik şartnamesi Finişer ile serme: Serim işlemi yolun ve/veya serim yapılan alanın projesine uygun olarak gerili çelik tel kullanılarak duyargalı finişerle yapılır.

Asfalt Karışımın Sıkıştırılması

Karışımın yolda serilir serilmez silindiraja geçilecektir. Silindiraja başlandığında karışım sıcaklığı 130 ºC nin altında olmayacaktır. Silindiraja şartnamelerdeki sıkıştırma şartları yerine getirilene kadar devam edilecektir. Sıcak karışımın silindirajı süresinde 8 saatlik serme kapasitesi 600 tona kadar sermelerde en az iki adet silindir kullanılacaktır. 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir silindir ilave edilecektir. Silindirlerin statik ağırlığı 8-12 ton arasında olacaktır. Üç silindir kullanıldığında silindirlerden biri kendisinden yürür lastik tekerlekli olacaktır. Silindiraj esnasında silindirlerin çizgesel baskı kuvveti 50 kg/ cm den az olmayacaktır. Karışımın silindirajı aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır.

asfalt kaplama türleri İlk silindiraj: Sıcak karışımın elle, greyderle, serici ile serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır. İlk silindiraj yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. İlk silindirlemede hafif demir bandajlı silindirler tercih edilir.

asfalt kaplamaları Ara silindiraj: İlk silindirajı takiben yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Demir tekerlekli silindirler ve pnömatik veya vibrasyonlu silindirler kullanılır.

asfalt nedir Son silindiraj: Demir tekerlekli silindirlerle yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. İlk silindirajdan yarım saat sonra yapılacaktır. İki silindir kullanıldığında ilk silindirajla ara silindir birlikte uygulanacaktır. Silindirajla uygulanacak sıra: Karışım serildikten sonra aşağıda tarif edilen sıra takip edilerek silindirleme yapılacaktır. Birinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra, varsa önce enine ek yeri silindirlenecek. Serilen şeridin yüksek kenarının yola tespit silindirajı yapılacaktır. Serilen şeridin düşük kenarından silindirlenmeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en az 50 cm bindirme yapılarak kenara doğru uygulanacaktır. İkinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra: Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek Boyuna ek yeri silindirlenecek Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en az 50 cm bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecek.

Silindirajda Dikkat Edilecek Hususlar

asfalt yol kaplamaları Şeritlerin kenarlarını silindirlenmesinde tekerin en az 10 cm dışarı taşması temin edilecektir.

asfalt zemin kaplama Silindirlemede ani duruş ve kalkış yapılmayacaktır.

beton asfalt kaplama Silindirleme süresinde silindirler taze karışım üzerinde bekletilmelerine müsaade edilmeyecektir.

beton asfalt kaplama nedir Silindirleme süresince silindirler zikzak hareketler yaptırılmayacaktır.

fabrika asfalt kaplama Silindirlemede silindirlerin hareket aktaran tekeri serme yönünde olacaktır.

otopark asfalt kaplama Silindirin tekerlekleri karışımın yapışmasını önlemek için yeter miktarda su ile ısıtılacaktır.

renkli asfalt kaplama Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır.

okul bahçesi asfalt kaplama Silindirle sıkıştırılmayan yerler en az 10 kg ağırlığındaki el tokmaklarıyla veya kompaktörlerle sıkıştırılacaktır.

spor sahası asfalt kaplama Maksimum teorik birim ağırlığı (Dmax) %92’si oranında sıkışma elde edilinceye dek sürdürülür.

 Yeni yapılmış asfalt yolu betonu, kaplama tamamen soğuyup sertleşinceye kadar trafiğe kapalı tutulur.

 Kür süresi olan ilk 4-6 saat trafiğe açılmamalıdır.

 Asfalt betonu kaplamalarda sıkışma derecesi %C ile ifade edilir. %C≥0,92 Dmax olmalıdır.

Ek Yerlerin Yapılması

Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarları dik olması temin edilecektir. Boyuna ve enine kenarlardan 3 m içinde 2,5 cm den fazla bir doğru çizgiye göre dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne gelberi ile çekilmelidir. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak birleşme yüzeyi ısıtılacaktır. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılarak ve yerlerinin geçirimsiz, düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir.

Yüzeyin Düzgünlüğü

Karışım serilip sıkıştıktan sonra yol, plan, profil ve en kesitlere aynen uyacaktır. Yol yüzeyinde renk farkı, çatlamalar, çökmeler, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Yüzey düzgünlüğü kontrolü Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Sıkıştırmanın Faydaları

 Kaplamadaki boşluk hacmini azaltır.

 Kaplamanın geçirimliliğini azaltır.

 Kaplamanın mekanik direncini (yorulma direnci) arttırır.

 Kaplamanın trafik altında uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar.